Per 1-1-2019 maken wij gebruik van de vernieuwde metaalunievoorwaarden.
Te vinden op onze website onder het kopje “algemene voorwaarden ”

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.